Bewustzijn en Vertegenwoordiging

De grote uitdagingen dat een individueel kind met ouders in de gevangenis moet overwinnen kan overweldigend zijn. Gecombineerd met het feit dat er wereldwijd miljoenen kinderen zijn met een ouder in de gevangenis wordt de omvang van het probleem zichtbaar en zeer reëel. Helaas groeit dit aantal elke dag.

In veel landen over de hele wereld neemt, samen met de bevolking, ook het aantal mensen in de gevangenis toe. Kinderen van gedetineerde ouders zijn zelf geen criminelen, maar hebben wel een statistisch hogere kans om op het verkeerde pad terecht te komen. In sommige gevallen gebeurt dit buiten hun eigen wil. Dit resulteert uiteindelijk in een negatieve neerwaartse spiraal met meer opsluitingen en meer kinderen met een ouder in de gevangenis. Het probleem is onzichtbaar, maar het heeft een zeer reële impact op het leven van een kind en op de maatschappij. In elk land zijn er kinderen die moeite hebben omdat hun ouders in de gevangenis zitten, en helaas, dit is niet alleen een probleem voor kinderen in ontwikkelingslanden.

We zijn toegewijd aan het doorbreken van deze negatieve neerwaartse spiraal en bewustwording is de eerste stap. We werken constructief samen met overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om het bewustzijn te vergroten over wat er gedaan kan worden voor deze kinderen om te kunnen opgroeien met waardigheid. Samen kunnen we werken aan oplossingen. De problemen in verschillende landen kunnen vergelijkbaar zijn maar geen twee landen zijn hetzelfde. Oplossingen moeten altijd worden aangepast aan de lokale context met volle aandacht voor de sociale, economische, culturele en gender specifieke verschillen.

 

Contact Us