Maandelijkse steun

Uw maandelijkse steun via een doorlopende opdracht is veel meer dan alleen een donatie. Kinderen van gedetineerden zijn vaak onzichtbaar in de samenleving en samen kunnen we hen laten zien dat ze niet vergeten zijn en niet alleen staan voor de uitdagingen waarmee zij op een dagelijkse basis worden geconfronteerd. Ze zijn onschuldig aan de detinering van hun ouders, maar verliezen vaak alles. Het is door uw donatie dat we stap voor stap opnieuw een wereld kunnen opbouwen voor deze kinderen en hen een eerlijke kans in het leven kunnen geven.

Om de goede zorgen voor de kinderen te kunnen verderzetten hebben we structurele inkomsten nodig. Uw maandelijkse steun vormt een meer structurele basis in plaats van eenmalige donaties. Zo kunnen we blijvend doorgaan om deze kinderen hun leven terug te geven.

Hoe kunt u ons steunen?

Doorlopende opdrachten vanaf 20 euro/maand geven ons houvast om ons werk voor de kinderen te kunnen verwezenlijken.

Hoe uw steun wordt gebruikt

Uw donatie wordt automatisch besteed om kinderen te ondersteunen in een van de Morning Tears België projecten in  Ethiopië of Nepal, zodat we de kinderen terug kunnen geven wat zij verloren hebben: een normaal leven met een veilige thuis, school, vrienden om mee te spelen etc. Daarnaast kunnen we met uw hulp gespecialiseerde psychologische en medische ondersteuning geven om hen te helpen om de trauma's uit hun verleden te overwinnen. Omdat we de kinderen allemaal op een gelijke manier willen ondersteunen is de sponsoring niet voor een specifiek kind, noch geven we het geld rechtstreeks aan de kinderen.

Uw steun betekent veel voor ons en we zijn zeer toegewijd om het te gebruiken op een effectieve, efficiënte en transparante wijze. Wij streven er altijd naar om meer dan 90 % te gebruiken als directe steun aan de kinderen. In overeenstemming met internationale best practices willen we slechts een maximum van 10% van elke donatie gebruiken voor indirecte kosten, zoals de behandeling van fiscaal aftrekbare ontvangstbewijzen, financieel beheer, onderhoud van de website, jaarverslagen etc. Zonder dit alles zouden we helemaal niet in staat zijn om kinderen te helpen.