Financieel

Wij zijn een non-profit organisatie. Alle financiële middelen worden gebruikt om het werk dat we doen voor kinderen van gedetineerden te ondersteunen. Elk Morning Tears land is een onafhankelijke non-profit organisatie en is verantwoordelijk voor zijn eigen financieel beheer.

Principes voor Financieel Management

Omdat we onze donoren koesteren alsook het vertrouwen dat ze in ons hebben verwachten we van al onze medewerkers dat ze werken in overeenstemming met deze tien beginselen van financieel management:

1. Stewardship
We hebben een juridische en morele verantwoordelijkheid om goed zorg te dragen voor de financiële en natura middelen die ons zijn toevertrouwd. Alle gelden worden gebruikt in overeenstemming met de (donor) beperkingen. Fondsen worden nooit rechtstreeks aan de kinderen gegeven, maar worden aangewend op een transparante en een verantwoordelijke manier en steeds in het belang van het kind.

2. Verantwoordelijkheid
Wij zijn verantwoordelijk voor onze donateurs, de kinderen die we helpen en alle andere stakeholders als het gaat om middelen die ons zijn toevertrouwd. Alle betrokkenen hebben het recht te weten hoe hun geld wordt gebruikt .

3. Transparantie

Wij streven naar een nauwkeurige, volledige en transparante rapportering over alle projecten en onze financiën. Wij erkennen dat het verkrijgen en behouden van het vertrouwen van onze donors hiervan afhankelijk is en daarmee ook de toekomst van Morning Tears.

4. Integriteit
Op een persoonlijk niveau dient iedere vrijwilliger of wie werkt voor Morning Tears te werken in eerlijkheid, fatsoen en integriteit. Bestuursleden en leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven in onze operationele procedures en alle persoonlijke belangen die strijdig zijn met hun officiële taken aangeven.

5.Ethiek
Morning Tears accepteert geen financiele of natura donaties van bedrijven en organisaties die direct of indirect in tegenspraak handelen met de pricipes bepaald in dit charter. Een beoordeling wordt gemaakt op individuele basis.

6. Levensvatbaarheid
Onze uitgaven zijn in evenwicht met onze inkomende fondsen, zowel op operationeel als op strategisch niveau. Wij opereren op een financieel houdbare en viabele manier. Onze financieel beheer en de boekhouding worden stipt gedaan om de actuele situatie correct te weerspiegelen.

7. Boekhoudkundige Standaarden
Onze financieel beheer wordt altijd gedaan met volledige transparantie en in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving en op internationaal niveau aanvaarde boekhoudkundige normen.

8. Consistentie
Ons financieel beleid en de systemen zijn consistent om een efficiënte bedrijfsvoering en transparantie te kunnen waarborgen, in het bijzonder de financiële verslaggeving. Onnodige veranderingen worden vermeden wanneer het financiële beleid en de beleidsprocedures moeten worden aangepast. Alle wijzigingen worden altijd correct geregistreerd en zijn traceerbaar.

10. Zero tolerantie voor fraude
Morning Tears heeft een zero tolerantie beleid voor fraude. Onze financieel management en human resources beleid zijn gericht op het voorkomen van (onbedoeld) misbruik van middelen.